Kort setning som inneholder en (gjerne spøkefull) karakteristikk av en person, en formaning el.l., og som leses opp f.eks. ved ordensutdeling i en forening.