Derogasjon, juridisk uttrykk for å gjøre inngrep i rettigheter eller fravike en rettsregel. En derogasjonsklausul er en lovbestemmelse som gir forvaltningen adgang til å fravike bestemmelser i loven.