Denitrere er å fjerne nitrogenoksider fra kjemiske forbindelser. Ordet brukes særlig om det å fjerne nitrogenoksider fra uren svovelsyre.