Dekning, det en gjeld blir betalt eller sikret med; i kalkulasjon det beløp som godskrives et kostnadssted eller et kalkyleobjekt i relasjon til de belastede kostnader.