Degressiv beskatning, skatteligning med samme prosentsats for alle inntekter over en viss grense og avtagende sats for inntekter under denne.