Deductis deducendis, etter fradrag av det som skulle fradras; etter å ha bevist det som skulle bevises.