Dedikasjon, høytidelig innvielse, tilegnelse, det at man vier, tilegner (dediserer) et litterært arbeid, en komposisjon eller et annet kunstverk til en, med noen ord (som også kalles dedikasjon) som man trykker eller på annen måte anbringer på selve arbeidet.