Dead stop end-point er et annet navn på titreringsmetoden biamperometrisk titrering.