Biamperometrisk titrering, elektrokjemisk målemetode, red-oks-titrering med elektrokjemisk bestemmelse av endepunktet. En liten spenning (ca. 100 mV) legges over to platinaelektroder og strømmen måles med galvanometer. Hvis et reversibelt red-oks-par oppstår eller forsvinner i endepunktet av titreringen, resulterer det i en plutselig forandring av strømmen. Hvis f.eks. jod titreres med tiosulfat, vil det under titreringen være jod/jodid i løsningen og det går en strøm i kretsen. Ved endepunktet forsvinner jod, det reversible red-oks-paret blir borte og strømmen faller momentant til null. Metoden kalles derfor ofte «dead stop end point».