Dalaporfyr, magmatisk bergart fra Dalarna, Sverige. Kan poleres og anvendes til prydgjenstander. En tilsvarende bergart opptrer på norsk side, hvor den blir kalt trysilporfyr.