Dal segno, fork. D. S., musikkuttrykk som betegner at et musikkstykke skal tas om igjen fra et visst tegn, som oftest eller . Dal segno al fine = fra tegnet til slutt.