Coquille er skjell eller skjellformede porsjonsformer.