Coltan, handelsnavn for tantalholdige mineraler i tantalitt- og columbittgruppen. Det metalliske grunnstoffet tantal brukes i produksjonen av mikro-chips (brikker) og ble på slutten av 1990-årene sterkt etterspurt i forbindelse med utviklingen av ny teknologi for bruk i mobiltelefoni og i Playstation 2. På verdensmarkedet har kiloprisen på tantal økt til mer enn 4000 kr i 2001. Australia, Brasil og Canada er verdens største produsenter av tantal. Utvinning av coltan i Kongo har fått stor oppmerksomhet, bl.a. fordi den skal true vernede dyrearter.