Celt, liten øks fra bronsealderen, hul og skjeftet ved at bakre ende er stukket inn i et vinkelbøyd skaft. Lignende, men større redskaper fra den senere del av jernalderen er også blitt betegnet celt, og har i enkelte tilfeller vært brukt som tverrøkser og som jordhakker.