Causa sui, årsak til seg selv, ofte brukt i eldre filosofi, for eksempel av Spinoza, om Gud eller virkelighetens egentlige «substans».