Instrument for å måle innvendig diameter i petroleumsbrønner. Tradisjonelt utformes en caliper med tre eller fire armer som presses ut mot brønnveggen mens loggeverktøyet trekkes ut av brønnen med jevn fart. Armvinklene, som representerer diametrene, måles elektrisk, og signalene overføres på kabel til operatøren. Ved nyborede hull forteller caliper om utgravninger og innsnevringer i berget. Ved kompletterte, fôrede brønner påvises forsnevringer i rørledningen. For bruk på oljerørledninger utformes måleinstrumentet som en caliper pig, en instrumentkapsel som pumpes gjennom røret med oljestrømmen og som måler eventuelle innsnevringer på veien.