Bullionbanks er banker som handler med uutmyntete edle metaller helst i barrer, men også mynter, i gull, sølv, platina osv.