Bryte staven over noen, fordømme noen uten skånsel, talemåte som trolig henspiller på gammel rettspraksis der dommeren knekket staven sin over en dødsdømts hode for å vise at dommerens gjerning var endt. Vår betydning av uttrykket oppstod i tysk omkring 1730.