Bryte en lanse for noen, gjøre noe til forsvar for noen; bryte en lanse med noen, måle krefter, ta opp kamp med noen. Uttrykkene henspiller på middelalderens ridderturneringer, utkjempet til hest og med lanse som våpen, men vår betydning av uttrykkene kom først i bruk i tysk ca. 1750.