Bryn betyr kant eller rand. Ordet brukes oftest i sammensetninger: øyebryn (hårrand som markerer kanten over øyehulning), himmelbryn (synsrand der himmel og hav møtes) eller skogbryn (skogkant).