Bryn, kant, rand; oftest i sammensetninger: øyebryn (hårrand som markerer kanten over øyehulning), himmelbryn (synsrand der himmel og hav møtes), skogbryn (skogkant).