Brekking av lin, hamp, jute og andre bastfibre utføres for å lette atskillelsen av basten fra stenglenes treaktige bestanddeler, som ved brekking oppdeles i småstykker. Brekking foregår ved at materialet føres mellom riflede valser.