Border disease, fork. BD, virussykdom hos sau forårsaket av et pestivirus. Hos drektige dyr kan virus medføre akutt nekrose av placenta med påfølgende abort. Fullbårne lam er mindre enn normalt og har unormal pels. Dødeligheten er meget høy. Sykdommen ble oppdaget i grensestrøkene mellom England og Wales i 1959 og har senere også opptrådt i New Zealand, USA og Sveits. Smitten kan også overføres til smågris.