Tilnærmet kuleformet mengde fôr som er blitt tygget og innsatt med spytt, klar til svelging.