Blisterkobber, det produkt man får etter å ha fjernet svovel og jern fra kobbermalm ved smelteprosess. Inneholder cirka 98 % kobber. Blisterkobber blir senere raffinert til renkobber.