Blindlast, reaktiv last, den del av elektrisk ytelse i et vekselstrømsystem som tjener til å opprettholde elektriske, henholdsvis magnetiske felter i de respektive anleggsdeler (linjer, kabler, transformatorer, motorer), men som ikke bidrar til den virkelige nyttelast. Den kommer til uttrykk ved faseforskyvning mellom strøm og spenning. Blindlasten forringer den mulige utnyttelse av overføringsanleggene og forårsaker tilleggstap som forsøkes redusert eller opphevet ved fasekompensering, også kalt blindlastkompensering.