Blandingssæd, (husdyrbruk), sæddose med blanding av sæd fra flere hanndyr. Brukes særlig i svineavlen for å øke kullstørrelsen hos brukspurker som ikke skal produsere nye avlsdyr. Det er vist at blandingssæd har positiv effekt på kullstørrelsen til ei purke.