Bituminøse dekker, en samlebetegnelse på veidekker som inneholder bituminøse bindemidler. Ofte brukes betegnelsene bituminøse dekker og asfaltdekker om hverandre; asfaltdekker er mest brukt i faglitteraturen. Se asfaltdekker, bitumen og bituminøse bindemidler.