Bisamsvin, også kjent som moskussvin, er en partået klovdyrart i navlesvinfamilien. Kan minne om et lite villsvin, totallengde 110–120 cm. Kroppen er dekket av lang, stiv bust. Har en kjertel på ryggen som skiller ut et sterkt duftende sekret, derav navnet bisam- eller moskussvin. Sosialt dyr som lever i store flokker i skogsområder i Mellom- og Sør-Amerika, samt sør i Mexico.