Birket, eller birkat, er forbindelsesformen av arabisk birka som betyr dam eller innsjø; for eksempel Birkat-al-Qarun eller Birket Mariut som ligger sør for Alexandria, oldtidens Mareotis.