Bioelektrisitet, elektriske fenomener (spenningsforskjeller, strøm) i levende organismer. Se også dyreelektrisitet.