Bint, datter, hunkjønnsform av ibn, benyttes på samme måte som ibn i tilknytning til farsnavnet, f.eks. Aisha bint-Talha.