Bevisbyrde, ansvaret for å fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon eller andre bevis for et forhold som har betydning i en rettssak, for eksempel for skyldspørsmålet i en straffesak eller faktum i en sivil sak. Se omvendt bevisbyrde.