Bestiarium (latin) er betegnelsen på et rom for ville dyr i et romersk amfiteater.