Bergeksamen, eksamen som tidligere gav fortrinnsrett til stillinger i statens bergvesen, 1777–1813 avholdt ved Kongsberg bergseminar, 1821–1913 ved Universitetet i Oslo. Kandidater fikk tittelen bergkandidat (candidatus mineralogiae). Fra 1913 overtok Norges tekniske høgskole, Trondheim, utdanningen av bergingeniører.