Beredskapstropp, bistandsorgan for politiet med spesialutdannede polititjenestemenn. Kan brukes i farlige oppdrag som ved terror- og gisselsituasjoner hvor våpen kan bli brukt og menneskeliv står på spill. Tjenestemennene utfører ellers vanlig polititjeneste. Beredskapstropp er etablert i Oslo politidistrikt, og bistår i alle politidistrikter.