Beltestrammere, sikkerhetsutstyr i biler, strammer bilbeltene mot kroppen i frontkollisjon. Beltestrammerne er krutt-ladninger som utløses etter 10–20 millisekunder ved en stor kollisjon hvor farten er minst 20 km/h (noe forskjellig fra bil til bil). Se også bilbelte, bil (Sikkerhet i bil).