Den mannlige sangstemme i leiet mellom tenor og bass, alminnelig med omfang fra store G til enstrøkne f. Etter som klang og omfang nærmer seg ytterstemmene, taler man om tenorbaryton og bassbaryton.