Barbitos, barbiton, gresk, lyrelignende instrument fra antikken. Den ble brukt av diktersangere som Alkaios og Sapfo.