Banker's ratio, regnskapsmessig uttrykk som viser likviditetsgraden i et foretak; dvs. verdien av foretakets omløpsmidler i prosent av den kortsiktige gjeld. Tradisjonelt anser man at banker's ratio for et solid foretak bør være minst 200.