Børstebeltedyr, gomlerart i beltedyrfamilien. Liten kropp, ikke over 28 cm, med en ca. 10 cm lang hale. Panseret har ca. 18 ringer, av disse er 8 bevegelige. Mellom skjellene stikker det frem stive børster. Lever i Sør-Amerika, vesentlig i Bolivia, Chile, Argentina og Uruguay, men også i høyereliggende strøk i Peru.