Bærer er en betegnelse brukt i arkitekt- og ingeniørarbeider. Ordet er nærmest identisk med bjelke eller drager, med tildels uklare overgangsvariasjoner i betydningen. Det inngår gjerne i sammensatte ord, for eksempel som fag­verksbærer, gitterbærer eller pla­te­bærer, men kan også være av tre eller varmvalset stål, helvalset (spesi­al­laget i ett stykke), som for eksempel tverrbæ­rer i en bro. En spesiell variant er gerberbærer.