Båtøks, betegnelse på en båtlignende steinøks fra yngre steinalder. Den tilhører den svenske og norske stridsøkskulturen. Båtøksene er oftest fint utformet og slipt og må antagelig oppfattes både som våpen og verdighetstegn.