Båndtvang, plikten til å holde hund i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet, gjelder generelt fra og med 1. april til og med 20. aug. (viltloven av 29. mai. 1981 § 52), men viltstyret kan bestemme båndtvang også utenfor dette tidsrom. Båndtvang gjelder ikke hunder som brukes til reindrift og bufehunder som vokter bufe. Kommunestyret eller fylkestinget med Landbruksdepartementets godkjenning kan treffe spesielle bestemmelser om båndtvang i den tid bufe beiter (bufeloven av 9. juli 1926 § 3). Formålet med båndtvang er å beskytte vilt og bufe. De fleste politivedtekter inneholder lignende bestemmelser av hensyn til orden og renslighet. Viltloven og bufeloven inneholder bestemmelser om rett til å avlive hund under visse forhold.