Avspasering, arbeidsutligning ved at en arbeidstager får fri for eksempel så mange arbeidstimer som han før har arbeidet ekstra («time for time»). Ved avspasering av overtid får arbeidstager overtidstillegget utbetalt i tillegg til at vedkommende får fri time for time.