Avskav, noe som er skrapet av, oftest løvtrebark til dyrefôr i vårknipa i tidligere tider.