Attachement, avdeling eller person som avgis til en annen avdeling.