Keplers kikkert, instrument sammensatt av to samlelinser eller linsesystemer som gir et omvendt bilde av gjenstanden. Den brukes derfor bare hvor opp-ned-vendingen er av underordnet betydning, til astronomiske observasjoner og ved skalaavlesninger. Beskrevet av Kepler i hansDioptrik (1611).