Asseres er en trelekt som bærer bordtak (copercula) med takteglstein. Den ytterste asseresen kalles templa. Asseres ligger oppå sperrer (can­therii). Betegnelsene er spesielt knyttet til etruskisk arkitektur.