Aspis, navn på to forskjellige slangearter, aspishuggorm og aspiskobra.