Asosial, som ikke viser lyst eller evne til samvær med andre individer av samme art; om handling som står i strid med samfunnsmedlemmenes felles beste.